स्थापना १९५५ एप्रिल २०१७ ६२ वे वर्षअनुक्रमणिका
संपादकीय : अरे मरणा, तुझा विजय कोठे आहे?
अधिकृत

लेख

दु:ख-मरणातून... पुनरुत्थानाकडे । फा. (डॉ.) अनिल परेरा
लूकच्या शुभवर्तमानातील येशूच्या पुनरुत्थानाचा वृत्तान्त । फा. (डॉ.) रॉबर्ट डिसोजा
शुभशुक्रवारचा शुभसंदेश । क्लेमेंट गाडेकर
युवक, श्रद्धा आणि पाचारणाविषयी । फा. रेमंड रुमाव
येशूपेक्षा माझे दु:ख मोठे...?? । फा. विकेश कोरिया
एका अर्भकाचे हृदयस्पंदन! । जॉन गोन्सालविस
मारियेचा पुत्रशोक । डिग्ना स्टीफन नुनीस
आपला उपवासकाळ । जॉन परेरा
उपवास काळातील एक अनुभव । मॅग्दालेना अथाईत
कविता
पन्नास वर्षांपूर्वी
विशाल विश्वात
पुस्तक परिचय
वृत्तविहार
चिंतनिका : माती ग माती; असशी तू तेजस्विनी । फा. कोरिया
आंतरभारती
लोभ असावा

©2012 All Rights Reserved  •  Editor:Fr. Francis Correia  •  Jeevan Darshan Kendra Giriz,Vasai.

Home | Contact | Harit Vasai