स्थापना १९५५ जून २०१९ ६४ वे वर्षअनुक्रमणिका
अधिकृत
संपादकीय : मानवी पाप व पवित्र आत्मा

लेख

शिक्षणपद्धती आणि पालकांची जबाबदारी । प्रा. स्टीफन आय. परेरा
शिक्षण : माणूस घडविण्याची प्रयोगशाळा । जॉन गोन्सालविस
पेन्टेकॉस्ट : खिस्तसभेचा जन्मदिवस । फा. (डॉ.) सॉलोमन रॉड्रिग्ज
पेन्टेकॉस्ट : वैश्विक खिस्तसभेचा जन्म । लिनस डिकोस्टा
नाण्यावर संत अँथनी । पास्कल रॉक लोपीस
संसार साधना (२०) ‘तो’ सोहळा अनुपम्य । फा. फ्रान्सिस दिब्रिटो
बायबल अभ्यास (स्तोत्रांचे अध्यात्म - ४४) । फा. (डॉ.) रॉबर्ट बी. डिसोजा
आहार आणि दंत आरोग्य । डॉ. लॅरिसा घोन्सालविस
हट्ट । यास्मीन लेमॉस
बेटा । आयवन क्रास्टो
बावखले वाचवा । फ्रॅंक डॉ. मिरांडा
कविता
पुस्तक परिचय
पन्नास वर्षांपूर्वी / चित्रमय संस्कृती
विशाल विश्वात
वृत्तविहार
चिंतनिका : शाळा : स्तनपान करणारी माता । मॉन्सिनिअर कोरिया
आंतरभारती
लोभ असावा

©2018 All Rights Reserved  •  Editor:Fr. Raymond Pereira  •  Jeevan Darshan Kendra Giriz,Vasai.

Home | Contact | Harit Vasai