स्थापना १९५५ फेब्रुवारी २०१९ ६४ वे वर्षअनुक्रमणिका
अधिकृत
संपादकीय : लहान खिस्ती (मूलगामी) समूहांच्या वाटेवर...

लेख

मूलगामी चळवळ : एक नवीन जीवन पद्धत । फा. फ्रान्सिस डाबरे
लहान खिस्ती समूह : भूमिका व जबाबदाNया । फा. रॉबिन डायस
मूलगामी खिस्ती परिवार : अध्यात्म, आव्हाने व उपाय । एस.वी.लोपीस
अनुभव कथन । संकलन : फा. थॉमस लोपीस / सुनिता रॉबर्ट परेरा
ध्येय-दिशा आराखड्याची साधना - देऊ इतरांना प्रेरणा । : मुलाखत : आगाथा जेफ्री डायस / फा. रिचर्ड डाबरे
कोळी समाज व मूलगामी धोरण सहसंबंध । ज्योनस व्हॅलेंटाईन वसईकर
लहान खिस्ती समूहजीवनाचं संस्कृतीकरण । फा. अॅण्ड्र्यू रॉड्रिग्ज
मूलगामीच्या झरोक्यातून... । संकलन : सुनिता, व्हिक्टर व आगाथा
‘येशूचे देवालयात अर्पण’ ह्या सणाचा अर्थ व महत्त्व । फा. (डॉ.) पॅट्रीक डिसोजा
संसार साधना (१६) चुका सुधारण्याची संधी । फा. फ्रान्सिस दिब्रिटो
बायबल अभ्यास (स्तोत्रांचे अध्यात्म - ४०) । फा. (डॉ.) रॉबर्ट बी. डिसोजा
पुस्तक परिचय
वृत्तविहार
चिंतनिका : पाचारण वर्ष संपले; आता पुढे...? । फादर कोरिया

©2018 All Rights Reserved  •  Editor:Fr. Raymond Pereira  •  Jeevan Darshan Kendra Giriz,Vasai.

Home | Contact | Harit Vasai